شرکت گسترش تجارت پیشتاز

کارگزار رسمی گمرگ ایران

تعرفه صفر برای تمامی ردیف‌های تعرفه‌ای در تجارت ایران و اوراسیا

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از لحاظ کردن تعرفه صفر برای تمامی ردیف‌های تعرفه‌ای ایران و اوراسیا خبر داد و گفت: فقط ده ردیف تعرفه‌ای از این امر مستثنی خواهند شد./