شرکت گسترش تجارت پیشتاز

کارگزار رسمی گمرگ ایران

فهرست عاملان حبس کالا در مبادی تجارت منتشر شد
فرمول گمرک برای رسوب‌زدایی

ایستایی، دپو و رسوب کالا در چهار گلوگاه از سوی معاون گمرک ایران تشریح و ۱۶ دلیل برای آن بیان شد. دلایلی که نشان می‌دهد در هر گلوگاه به چه دلایلی ترخیص کالا یا گذر از آن مرحله اتفاق نمی‌افتد. در عین حال فرمولی نیز برای تسریع رسوب‌زدایی کالا در گمرکات ارائه شد. بر این اساس هشت اقدام فوری باید از سوی مقامات ذی‌ربط در اسرع وقت صورت پذیرد تا‌ ماندگاری کالا در گمرکات کاهش یابد. مهردادجمال ارونقی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن آسیب‌شناسی دپو، ایستایی و رسوب کالا در دروازه‌های تجارت خارجی، نسخه‌ای را نیز برای برون‌رفت از این شرایط ارائه کرد. ارونقی اعتقاد دارد فر‌آیند تجارت کشور باید اصلاح شود و تا‌ زمانی که این اتفاق نیفتد هیچ کدام از اهداف میسر نخواهد شد.