شرکت گسترش تجارت پیشتاز

کارگزار رسمی گمرگ ایران

 احتمال صفر شدن تعرفه ۸۰ درصد کالاهای مبادله‌ای بین ایران و اوراسیا


میرهادی سیدی، مشاور امور بین الملل و توافق های تجاری سازمان توسعه تجارت: آغاز مذاکرات برای توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا از دستاوردهای توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا است. در صورت نهایی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا، تعرفه گمرکی حدود ۸۰ درصد از کالاها برای طرفین صفر می شود.

پس از موافقنامه تجارت ترجیحی امتیاز کاهش تعرفه گمرکی ۵۰۲ قلم کالا از طرف اتحادیه اوراسیا به ایران واگذار شد و امتیاز کاهش تعرفه بیش از ۳۸۰ قلم کالا نیز از سوی ایران به این اتحادیه داده شد.