شرکت گسترش تجارت پیشتاز

کارگزار رسمی گمرگ ایران

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به دکتر مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران از تلاش مجدانه و حضور مؤثر وی در ستاد اجرایی بودجه سال 99 وزارت اقتصاد قدردانی کرد.
در این نامه آمده است:

بدینوسیله از تلاش‌های مجدانه و حضور مؤثر جنابعالی در ستاد اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی که منجر به تحقق هر چه بیشتر منابع و افزایش سهم درآمدهای عمومی در منابع عمومی دولت، انتظام و اثربخشی در تخصیص منابع محدود و اطمینان از عمل به تکالیف بودجه‌ای وزارت متبوع گردیده است، سپاسگزاری می‌نمایم.
توفيق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسألت می‌نمایم.